برنامه راهبردی دانشگاه

بیانیه چشم‌انداز

«دانشگاه شهید بهشتی در افق 1404 دانشگاهی است پیشرو و برخوردار از جایگاه برتر در تولید، آموزش و نشر علم، فناوری و دانش، تأثیر‌گذار در شکل‌دهی آینده، مرجع ممتاز پاسخ‌گویی به نیازهای علمی، آموزشی و پژوهشی و ارایه راه‌حل برای مسایل پیچیده در عرصه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، انتخاب اول برترین استعدادها، پرورش دهنده‌ی انسان‌های متدین، خلاق و نوآور، حرفه‌ای و کارآمد و آراسته به ایمان، تقوای الهی و مکارم اخلاق.»

نقشه جامع علمی کشور
براساس جدول زمان‌بندی طراحی نقشه جامع علمی کشور، پیش‌نویس دوم نقشه در انتهای اردیبهشت ماه سال 1386 و براساس نتایج فعالیت کارشناسی کمیته‌­های تخصصی نقشه در مجموعه‌ای 100 صفحه‌ای ارائه گردید که در جلسات متعددی در کمیسیون تلفیق و تدوین و شورای تخصصی مورد اصلاح و تکمیل قرار گرفت و مقرر شد بخش‌هایی از آن نظیر سناریوهای علم و فناوری، تحلیل وضع موجود علم و فناوری کشور، اقدامات ملی متناظر با حوزه‌های مختلف علم و فناوری، تحلیل ، وضع موجود نگاشت نهادی حوزه علم و فناوری، پایش و اجرای نقشه، مبانی روشی و تعاریف، واژگان به پیوست‌های نقشه منتقل شده و مجموعه نهایی به صورت خلاصه جهت بررسی و تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده گردد. در نهایت پیش‌نویس سوم نقشه جامع علمی کشور جهت اظهار نظر اساتید و صاحب‌نظران به بیش از 500 مرکز دانشگاهی و حوزوی و تحقیقاتی ارسال گردید. در مرحله بعد 250 پیشنهاد ارسالی از سوی این مراکز مورد بررسی قرار گرفت و تا حد امکان موارد مناسب در متن نقشه اعمال گشت. سند مذکور پس از تهیه در سال 1386 برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه گشت. شورا نیز پس از بحث و تبادل نظر بر روی آن و همچنین اصلاحات اساسی بر روی آن در نهایت سند نقشه جامع علمی کشور در بهمن سال 1389 درجلسه 679 شورای عالی انقلاب فرهنگی  به تصویب شورا رسید.
سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه‌ی جمعی و در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز بیست‌ساله:

«ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل»

جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت:

  • توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی
  • برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی
  • امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت
  • برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب
  • فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان‌کاری، انضباط روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن
  • دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقا نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل
  • الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه‌ی کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره)
  • دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت
ملاحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخصهای کمّی کلان آنها از قبیل: نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست‌ها و هدف‌ها به صورت کامل مراعات شود.
پیوندها:
 سند نقشه جامع علمی کشور