برنامه کلان پنج ساله

برنامه کلان پنج ساله معاونت‌‌ها و مدیریت‌­های ستادی در راستای برنامه کلان دانشگاه شهید بهشتی به شرح زیر است:
اهمیت برنامه‌محوری در سازمان بر همگان واضح است. تنظیم برنامه نیز بدون نظام برنامه‌ریزی ممکن نیست. لذا در مدیریت  به اهمیت استقرار یک نظام برنامه‌ریزی تاکید ویژه‌ای می‌شود. به‌طور خلاصه یک نظام برنامه‌ریزی، مجموعه‌ای از اهداف، راهبردها، شاخص‌های هدف‌گذاری شده، ابتکارات عمل به‌منظور تحقق هدف‌گذاری‌ها و مسئولیت‌های افراد و حوزه‌های ماموریتی سازمان را معین می‌کند. سازوکاری که یک نظام برنامه‌ریزی به کار می‌گیرد، آن را از دیگر نظام‌ها متمایز می‌سازد.
به‌منظور ارتقای دانشگاه شهید بهشتی، در تاریخ 12/17/ 1400 برنامه‌­ای تحت عنوان «برنامه کلان دانشگاه شهید بهشتی» به تایید هیئت رییسه و شورای دانشگاه شهید بهشتی رسیده و تصویب شد.
اطلاعات تماس:
29902318
sppeq@sbu.ac.ir