اخبار مدیریت ناتک

برگزاری جلسه بررسی و تکمیل فرآیند تدوین زیرشاخص‌های حوزه پژوهش

جلسه بررسی و تکمیل فرآیند تدوین زیرشاخص­های حوزه پژوهش برگزار شد.

102 بازدید
جلسه بررسی و تکمیل فرآیند تدوین زیرشاخص‌های حوزه پژوهش برگزار شد

جلسه روز دوشنبه 12دی ماه با حضور رئیس و اعضای کارگروه پژوهش و نمایندگان مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در محل سالن جلسات معاونت پژوهشی برگزار شد

113 بازدید
جلسه مشترک مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی با اداره پذیرش دانشجویان بین‌المللی معاون آموزشی برگزار شد.

جلسه مشترک مدیریت همکاری­‌های علمی بین‌­المللی با اداره پذیرش دانشجویان بین­‌المللی معاون آموزشی برگزار شد.

131 بازدید

اطلاعیه‌ها